D169G

169.000 

  • 7GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
  • 2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
  • 100 phút gọi di động ngoại mạng
  • Miễn phí truyền hình MyTV hơn 140 kênh (bao gồm chùm kênh VTVCab, VOD